FORMULARZ ZAPYTANIA

Podstawowe dane
o nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych, podanych w powyższym formularzu jest Apart Zarządzanie Nieruchomościami Aleksandra Polańska, ul. Dzielna 5 lok.1, 00-162 Warszawa Tel/fax: 22 635-45-76, email: biuro@apart.waw.pl Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia przez nas działań zmierzających do przedstawienia oferty. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ww. celu do czasu zawarcia umowy, bądź rezygnacji przez Państwa z zawarcia umowy oraz nie będą udostępniane żadnym odbiorcom ani podmiotom przetwarzającym. Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wglądu i sprostowania podanych danych osobowych, a także ich trwałego usunięcia, co możecie Państwo zrobić w formie e-mailowej na adres: biuro@apart.waw.pl lub osobiście w siedzibie Apart Zarządzanie Nieruchomościami.